Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 213 – МИ/НР
Свиленград, 21.03.2016

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК Свиленград от различни партии и коалиции, които в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация да приберат за съхранение избирателните списъци

Общинска избирателна комисия Свиленград

РЕШЕНИЕ  № 213 – МИ/НР Свиленград, 21.03.2016 год.

ОТНОСНО: Определяне на трима членове на ОИК Свиленград от различни партии и коалиции,

които в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация да приберат за съхранение избирателните списъци от проведените на 25 октомври 2015 г. местни избори и Национален референдум на СИК – първи и втори тур след извършена проверка от ТЗ „ГРАО” – Хасково.

 

На основание чл.87, ал.1 от ИК и т.32 на Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015 год. на ЦИК

 

РЕШИ:

 

Определя членовете на ОИК Свиленград: Веса Ходжева, Янка Грудева и Петя Милчева, които в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация да приберат за съхранение избирателните списъци от проведените на 25 октомври 2015 г. местни избори и Национален референдум на СИК – първи и втори тур след извършена проверка от ТЗ „ГРАО” – Хасково.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му, на основание чл. 88, ал. 1 от ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕСА ХОДЖЕВА

 

СЕКРЕТАР

ЯНКА ГРУДЕВА

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Янка Атанасова Грудева

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Янка Атанасова Грудева

* Публикувано на 23.03.2016 в 12:46 часа

Календар

Решения

  • № 215-МИ/НР / 11.12.2017

    относно: Утвърждаване на списък А и списък Б от изборите за общински съветници проведени на 25.10.2015 г., с оглед приложението на разпоредбите на чл.458, ал.1, във връзка с ал.5 и с чл.454 от ИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяването на „следващ” в листата общински съветник.

  • № 214-МИ/НР / 04.04.2017

    относно: Вземане на решение по уведомление с вх.№ 99/03.04.2017г. от Никола Илиев Динков за прекратяване правомощията му като общински съветник

  • № 213 – МИ/НР / 21.03.2016

    относно: Определяне на трима членове на ОИК Свиленград от различни партии и коалиции, които в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация да приберат за съхранение избирателните списъци

всички решения