11.12.2017

Списък А и списък Б от изборите за общински съветници проведени на 25.10.2015 г.

22.10.2015

ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ

Във връзка с обучението на членовете на секционните избирателни комисии и с оглед разясняване правата на гражданите относно гласуването с бюлетини по видове избори ОИК – Свиленград публикува сканирани копия от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в отделните видове избори в община Свиленград :

ОБРАЗЕЦ НА ОДОБРЕНИ ПРЕДПЕЧАТНИ БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ ЗА ИЗБОРИТЕ НА 25.10.2015г.

16.10.2015

Съобщение

На 17.10.2015 г. /събота/, в голямата зала на Община Свиленград ще се проведе обучение на секционните избирателни комисии /СИК/  в община Свиленград, за произвеждане изборите за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25. 10. 2015 г.

Началният час на обучението на секционните избирателни комисии по селата е 10,00 часа.

Началният час на обучението на секционните избирателни комисии от града  е 14,00 часа.

Присъствието на всички секционните избирателни комисии е задължително.

                                                                                    

                                                              ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

                                                                                                              СВИЛЕНГРАД

14.10.2015

Съобщение

Общинска избирателна комисия - Свиленград се обръща към всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, които по силата на чл.183, ал.1 от ИК могат да изготвят  и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали да спазват изискванията на чл.183, ал.5 от ИК (Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.) С цел нормалното протичане на предизборната кампания.

19.09.2015

Съобщение

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ГРАД СВИЛЕНГРАД, ОБЯВЯВА, ЧЕ НА 23.09.2015г. ОТ 16:00ч. В ГОЛЯМАТА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА, НАМИРАЩА СЕ НА ЕТ.1 В СГРАДАТА  НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ-СВИЛЕНГРАД, НА БУЛ.”БЪЛГАРИЯ” 32, ЩЕ БЪДЕ ТЕГЛЕН ЖРЕБИЙ ПО ЧЛ.423 ОТ ИК ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25.10.2015г. 
ЖРЕБИЯТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КАНДИДАТИТЕ НА ПАРТИИТЕ, КОАЛИЦИИТЕ, МЕСТНИТЕ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ, РЕГИСТРИРАНИ В ОИК, ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 25.10.2015г., В РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ В ЕЛЕКТРОННИТЕ МЕДИИ, ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕН ВЕДНАГА СЛЕД ПРЕКЛЮЧВАНЕ НА ЖРЕБИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ПОРЕДНИТЕ НОМЕРА В БЮЛЕТИНИТЕ.
     ТЕГЛЕНЕТО НА ЖРЕБИИТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ ПУБЛИЧНО И НА НЕГО МОГАТ ДА ПРИСЪСТВАТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАНДИДАТИ, НАБЛЮДАТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ.
16.09.2015

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

ОИК Свиленград съобщава на вече регистрираните партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че  до 18.00 часа на 22 септември могат да подават заявления за регистрация на кандидатските листи за участие в изборите за общински съветници и за кметове.

Документите се приемат всеки календарен ден от 9:00 до 17;00 часа на адреса на ОИК - гр.Свиленград, бул.'България' 32, сградата на Общинска администрация, ет.2 , заседателна зала.

Задължително е всяка една партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет да бъде с предварително подготвени и попълнени докуемнти, които са описани в Изборния кодекс. В изпълнение на това е нужно да се запознаят и с решеие №61-МИ/16.09.2015г. на ОИК Свиленград.

Едновременно с документите за регистриране на кандидатските листи съгласно Решение №61 -МИ/16.09.2015г. на Общинска избирателна комисия Свиленград, данните на кандидатите се представят и на електронен носител, в структуриран вид във формат EXCEL. Списъкът с данни за всяка заявена за регистрация кандидатска листа съдържа следните колони:

- номер по ред;

- ЕГН;

- собствено име;

- бащино име;

- фамилно име;

- наименованието (абревиатурата) на партията или коалицията, заявила за регистрация съответната кандидатската листа или инициативен комитет, когато кандидатът е заявен за регистрация като независим;

- общината, където е заявен за регистрация кандидата;

- населеното място, където е заявен за регистрация кандидата (колоната се попълва само за кандидатите за кмет на кметство)

Приложено може да намерите електронна форма за попълване и подаване на кандидатските листи тук

14.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр.Свиленград е насрочено за 14.09.2015г. от 18.00 часа

11.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр.Свиленград е насрочено за 11.09.2015г. от 17.30 часа

10.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр.Свиленград е насрочено за 10.09.2015г. от 17.30 часа

10.09.2015

Съобщение

Приемането на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.  съгласно решение № 6-МИ от 05. 09. 2015 г. на ОИК – Свиленград е до 18. 00 часа на 14. 09. 2015 г. Документите се приемат в заседателната зала  в сградата на Общинска администрация, бул. “България” № 32.

09.09.2015

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия - гр.Свиленград е насрочено за 09.09.2015г. от 17.30 часа

още съобщения

Календар

Решения

  • № 215-МИ/НР / 11.12.2017

    относно: Утвърждаване на списък А и списък Б от изборите за общински съветници проведени на 25.10.2015 г., с оглед приложението на разпоредбите на чл.458, ал.1, във връзка с ал.5 и с чл.454 от ИК при предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяването на „следващ” в листата общински съветник.

  • № 214-МИ/НР / 04.04.2017

    относно: Вземане на решение по уведомление с вх.№ 99/03.04.2017г. от Никола Илиев Динков за прекратяване правомощията му като общински съветник

  • № 213 – МИ/НР / 21.03.2016

    относно: Определяне на трима членове на ОИК Свиленград от различни партии и коалиции, които в присъствието на определени със заповед на кмета длъжностни лица от общинска администрация да приберат за съхранение избирателните списъци

всички решения