02.03.2022

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 02.03.2022 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 1, Голямата зала.

02.08.2021

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 02.08.2021 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 1, Голямата зала.

02.12.2020

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 03.12.2020 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 1, Голямата зала.

06.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 06.11.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

03.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 03.11.2019 г. от 20. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

02.11.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 02.11.2019 г. от 15. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

31.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 31.10.2019 г. от 17. 10 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

28.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 28.10.2019 г. от 02. 50 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 26.10.2019 г. от 10. 45 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 26.10.2019 г. от 12. 15 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 26.10.2019 г. от 12. 50 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

26.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 26.10.2019 г. от 16. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

25.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 25.10.2019 г. от 16.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

24.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 24.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

24.10.2019

Съобщение

Извънредно заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 24.10.2019 г. от 13. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

23.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 23.10.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

22.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 22.10.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

21.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 21.10.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

20.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 20.10.2019 г. от 16. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

18.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 18.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

18.10.2019

Съобщение

На основание т.7, изречение второ от Решение №993-МИ от 07.09.2019 г., по указания на ЦИК, публикуваме сканирано копие от одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, както следва:

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

СВИЛЕНГРАД 

КМЕТ НА ОБЩИНА

 СВИЛЕНГРАД

КМЕТ НА КМЕТСТВО

 КАПИТАН АНДРЕЕВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО

 ЛЕВКА

КМЕТ НА КМЕТСТВО

 МОМКОВО

КМЕТ НА КМЕТСТВО

 СТУДЕНА

 

За достъп до изображенията, изберете имената на съответното място или избор.

18.10.2019

Съобщение

С решение № 123-МИ от 12. 10. 2019 г.Общинска избирателна комисия – Свиленград, определи избирателни секции с номера 014, 015, 016, 017, 018, 019 и 020 - училище " Д-р Петър Берон" , ул." Отец Паисий" № 28 в които могат да гласуват избирателите с увредено зрение или със затруднения в предвижването.

Избирателите с увреждания могат да заявят необходимост от осигуряване на транспорт за придвижване и гласуване в изборния ден на телефоните на общината - 0379/74314 и 0886 000 719.

17.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 17.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

16.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 16.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

15.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 15.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

12.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 12.10.2019 г. от 16. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

12.10.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Свиленград, уведомява членовете на секционните избирателни комисии /СИК/ за предстоящото на 19 -20 октомври 2019 год. обучение във връзка с предстоящите на 27 октомври 2019 год. избори за общински съветници и кметове.

Обучението ще се проведе в голямата зала на Общинска администрация - Свиленград по следния график:

 

19 октомври 2019 г. от 10. 00 часа обучение на членовете на СИК с номера от 028 до 043 / кметствата и населените места в общината/

19 октомври 2019 г. от 14. 00 часа – обучение на членовете на СИК с номера от 001 до 010 / вкл. /Свиленград/

20 октомври 2019 г.  от 10. 00 часа - – обучение на членовете на СИК с номера от 011 до 027 / вкл./  Свиленград/

10.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 10.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

08.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 08.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

07.10.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 07.10.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

30.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 30. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

29.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 29. 09. 2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

27.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 27. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

25.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 25. 09. 2019 г. от 18. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

24.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 24. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

23.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 23.09.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

22.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 22.09.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

21.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 21.09.2019 г. от 17. 40 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

20.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 20.09.2019 г. от 17. 40 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

16.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 16.09.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

15.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 15.09.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

14.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 14.09.2019 г. от 17. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

13.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 13.09.2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

11.09.2019

Съобщение

Регистрирането на кандидатските листи за общински съветници, кандидатите за  кметове  и независимите кандидати в Общинска избирателна комисия Свиленград  ще се извършва от 17.09.2019г. до 18.00 часа  на 24.09.2019г.  включително.

11.09.2019

Съобщение

Във връзка с регистрацията на кандидатски листи  по реда на Решение № 943-МИ от 02. 09. 2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението  предложението за регистрация та на кандидатската листа следва да се представи в ОИК    на хартиен и технически носител  в ексел формат. Предлагаме образец на предложение за регистрация на кандидатска листа за общински съветници на технически носител, който може да изтеглите от следния линк:

Образец на предложение от партия/коалиция за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в Excel формат

11.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 11. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

10.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 10. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

09.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 09. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

05.09.2019

Съобщение

Общинска избирателна комисия –  Свиленград  уведомява, че приемането на документи за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  в ОИК – Свиленград е oт 9:00 часа на 07.09.2019 г. до 17.00 часа на 16.09.2019г. Документи се подават в Сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. „България” 32, ет. 2, заседателна зала.

04.09.2019

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 04. 09. 2019 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

още съобщения

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.07.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения