Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 203-МИ
Свиленград, 02.03.2022

ОТНОСНО: Избор на общински съветник

На основание чл. 57, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Свиленград

РЕШИ:

  1. Обявява  Костадин Георгиев Кундурджиев, ЕГН ….. за избран общински съветник от листата на  Коалиция“ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“

          Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Хасково в седемдневен срок от обявяването му.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

 

 

 

 

 

Председател:                                          Секретар:

 / Веса Ходжева /                                      /Милена Славова/

Решението е поставено на таблото на ОИК на ................ в ......... ч.

Решението е свалено от таблото на ОИК на ................... в .......... ч.

Заседанието приключи в 17.30 часа.

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

* Публикувано на 02.03.2022 в 23:18 часа

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.07.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения