06.11.2023

Съобщение

 

         Общинска избирателна комисия – Свиленград уведомява всички заинтересовани лица, че съгласно т.2, т.3 и т.4 от  Решение №2865-МИ от 4 ноември 2023г. на ЦИК:

 1. Ако общински съветник е възпрепятстван да присъства при полагането на клетва, следва изрично да заяви това с писмено заявление пред общинската избирателна комисия.
 2. Пълномощията на общински съветник, който не се е явил и не е подписал клетвен лист на първото заседание на общинския съвет, и не е заявил писмено по реда на т. 2, че е възпрепятстван да се яви, не възникват.
 3. В случаите по т. 3 общинската избирателна комисия обявява за избран за общински съветник следващия включен в списък „А“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция кандидат.

          При изчерпване на кандидатите, включени в списък „А“, се пристъпва към обявяване на кандидатите, включени в списък „Б“ на листата на посочилата го партия, коалиция или местна коалиция.

 

 

Председател на ОИК-Свиленград

/Мариян Дервенков/

  

05.11.2023

Съобщение

 

       Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 06.11.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

01.11.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 03.11.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

30.10.2023

Съобщение

            Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 30.10.2023 г. от 18.00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

29.10.2023

Съобщение до всички СИК на територията на Община Свиленград

         Общинска избирателна комисия - Свиленград уведомява всички СИК на територията на Община Свиленград , че е постъпило писмо на ЦИК с Изх.№ МИ-15-1111 от 29.10.2023г. с указания относно действителни бюлетини. С пълният текст на писмото може да се запознаете от следния линк:    

https://cik.is-bg.net/upload/233529/%D0%9C%D0%98-15-1111.pdf

29.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 29.10.2023 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

29.10.2023

Съобщение, относно видеонаблюднеие

ОИК Свиленград оповестява процедура на ЦИК за замяна на повредени и дефектирали устройства за видео излъчвания и материали при местни избори 2023 и списък на телефони на call center

https://cik.is-bg.net/upload/233008/%D0%9C%D0%98-15-1078.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/233009/2_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0.pdf

https://cik.is-bg.net/upload/233010/3_%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA.pdf

 

28.10.2023

Съобщение

На вниманието на всички членове на секционни избирателни комисии:

Приложено ОИК-Свиленград публикува актуалните състави на СИК в Община Свиленград, с отразени замени към 28.10.2023г.

https://cik.is-bg.net/upload/232804/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%BA+%D0%BD%D0%B0++%D0%A1%D0%98%D0%9A+%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4+%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+28.10.23.xls

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

28.10.2023

Съобщение до всички СИК на територията на община Свиленград

Във връзка с предстоящите избори за общински съвтници и кметове на 29.10.2023г. в ОИК Свиленград е получено писмо МИ-15-1067/28.10.2023г., относно попълването на протоколите.

Самото писмо е приложено към настоящото съобщение.

https://cik.is-bg.net/upload/232354/%D0%9C%D0%98-15-1067.pdf

 Мариян Дервенков, председател ОИК Свиленград

28.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 28.10.2023 г. от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

28.10.2023

Съобщение

 

Общинска изибирателна комисия – Свиленград напомня на всички членове на СИК и на всички гласоподаватели, че съгласно РЕШЕНИЕ №2819-МИ от 27 октовмри 2023г. на ЦИК, на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., както и на евентуален втори тур на изборите за кметове на 5 ноември 2023 г. гласуването във всички избирателни секции се произвежда само с хартиени бюлетини.

     С пълния текст на решението можете да се запознаете на следния линк - https://www.cik.bg/bg/decisions/2819/2023-10-27   

 

 Мариян Дервенков

Председател на ОИК-Свиленград

27.10.2023

Съобщение

 

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 27.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

27.10.2023

НА ВНИМАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

 

СИЕЛА НОРМА АД представя на Вашето внимание обучителни клипове по подготовка и стартиране на специализираното устройство за машинно гласуване (СУЕМГ) в предизборния и изборния ден, както и на устройството за видеонаблюдение в изботния ден, налични на следния линк:

 https://www.cik.bg/bg/mestni_izbori_2023/edu

26.10.2023

Съобщение

 

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – СВИЛЕНГРАД НАПОМНЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ВСИЧКИ СИК И НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЧЕ СЪГЛАСНО МЕТОДИЧЕСКИТЕ УКАЗАНИЯ НА ЦИК , ЧЕ ПРИ ПРОИЗВЕЖДАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023Г., ЛИЦАТА, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА ПРИСЪСТВАТ ПО ВРЕМЕ НА РАБОТАТА НА СИК В ПРЕДИЗБОРНИЯ И ИЗБОРНИЯ ДЕН. ЛЕГИТИМАЦИЯ И ОТЛИЧИТЕЛНИ ЗНАЦИ СА КАКТО СЛЕДВА:

 

При получаване на изборните книжа и подготовка на секциите

28 октомври 2023 г.

При откриване на изборния ден

29 октомври 2023 г.

По време на гласуването

При отваряне на избирателните кутии и установяване на резултатите от гласуването

 

Избиратели

 

 

 

Кандидати

 

Кандидати

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Наблюдатели – български и чуждестранни

Застъпници

Застъпници

Застъпници

Застъпници

 

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

Упълномощени представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети

 

Представители на средствата за масово осведомяване

Представители на средствата за масово осведомяване

Представители на средствата за масово осведомяване

 

 

 

Анкетьори

 

Легитимация и отличителни знаци:

Кандидатите за общински съветници/кметове се легитимират с удостоверение от ОИК по образец Приложение № 67-МИ от изборните книжа;

Чуждестранните наблюдатели се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец – Приложение № 63-МИ от изборните книжа, а техният преводач с документ за самоличност;

Наблюдателите се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец – Приложение № 62-МИ и носят отличителен знак утвърден от ЦИК – Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК;

Застъпниците се легитимират с удостоверение от ОИК по образец – Приложение № 78-МИ и носят отличителен знак по образец – Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК;

Упълномощените представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети се легитимират с пълномощно от представляващите партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет и носят отличителен знак по образец – Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК;

Анкетьорите се легитимират с удостоверение от ЦИК по образец – Приложение № 66-МИ и носят отличителен знак утвърден от ЦИК – Решение № 2173-МИ от 01.09.2023 г. на ЦИК;

Представителите на средствата за масово осведомяване (журналисти) се легитимират с удостоверение от съответната медия/журналистическа карта.

В изборния ден наблюдателите, застъпниците и упълномощените представители не са обвързани с конкретна избирателна секция. В изборното помещение в изборния ден и при установяване на резултатите от гласуването може да присъстват само по един наблюдател от една и съща организация, по един застъпник на кандидатска листа от всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, по един упълномощен представител от всяка партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет. От една и съща партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет в изборното помещение може да присъства само застъпник или представител.

Справка за регистрираните кандидати, наблюдатели, застъпници, инициативни комитети, представители и анкетьори може да се направи в публичните регистри на интернет страницата  Централната избирателна комисия www.cik.bg.

Лицата, които в изборния ден не носят отличителни знаци или носят отличителни знаци извън утвърдените от ЦИК или откажат да се легитимират със съответното удостоверение, се отстраняват от избирателната секция с решение на СИК.

 

  Мариян Дервенков /Председател на ОИК-Свилвнград/

26.10.2023

Съобщение

   

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., Общинска избирателна комисия - Свиленград  уведомява всички заинтересовани, че съгласно ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., приета с Решение 1951-МИ от 3 август 2023 г., т.85, краят на предизборната кампания е 24 часа преди изборния ден – тоест до 24.00 часа на 27.10.2023г.  

 

 Председател: Мариян Ненков Дервенков

26.10.2023

МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване

Методически указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден При гласуване с хартиени бюлетини

24.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 25.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул. България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

20.10.2023

Съобщение

Във връзка с осигуряване на машини за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до ДОПЪЛНИТЕЛНИ дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии.

         Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове в таблицата следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

21 октомври 2023 г. (събота)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 816 812 952
Passcode: Akkzdi

 

2.

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 13:00 до 13:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Click here to join the meeting

Meeting ID: 339 978 947 042
Passcode: KbC7Pn

 

 

20.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 20.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

19.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 19.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

18.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 18.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

18.10.2023

Съобщение

       

  Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., Общинска избирателна комисия - Свиленград  уведомява всички заинтересовани, че с Решение №90-МИ от 18.10.2023г. на ОИК-Свиленград се измени  Решение №78-МИ от 11.10.2023г. С посоченото се измени  одобреният график за обучение на СИК в община Свиленград,  както следва:

-21.10.2023г. (събота) от 10,00 часа - СИК с номера от № 001 до № 010, както и с номера  033, 036 и 042;

-21.10.2023г. (събота) от 14,00 часа - СИК с номера от № 028 до № 043 ( без №033, №036 и №042)

-22.10.2023г. (неделя) от 10,00 часа - СИК с номера от № 011 до №027

 

 Председател: Мариян Ненков Дервенков

 Секретар: Зорница Тодорова Чакърова

17.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 17.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

17.10.2023

Съобщение

       Във връзка с осигуряване на машини за гласуване на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и във връзка с Решение № 2635-МИ/11.10.2023 г. на ЦИК, Ви предлагаме възможност за достъп до предстоящите дистанционни обучения за работа с машина за гласуване, предназначени за представителите на секционните избирателни комисии.

         Обръщаме внимание, че за преглед на посочените линкове в таблицата следва да имате инсталирана програмата Microsoft Teams.

 

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 362 684 398 379 

Passcode: QEatP9 

 

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 338 384 937 46 

Passcode: Wt2RBU 

 

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 360 863 499 707 

Passcode: SZvKDj 

 

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 384 101 028 204 

Passcode: mu4ZzL 

 

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 317 314 062 653 

Passcode: QXYGjC 

 

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 936 722 510 

Passcode: PKYJFA 

 

19 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 318 086 235 475 

Passcode: NuCWdQ 

 

20 октомври 2023 г. (петък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 328 327 545 831 

Passcode: 2Nay82 

 

20 октомври 2023 г. (петък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 345 087 211 829 

Passcode: iXSCey 

 

20 октомври 2023 г. (петък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 575 468 614 

Passcode: keghro 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 346 144 268 620 

Passcode: GLYhG7 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 319 092 895 938 

Passcode: MRxnoR 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 323 234 523 850 

Passcode: rhpmv4 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 398 168 282 046 

Passcode: rhf3R4 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 336 870 748 600 

Passcode: HiRpRB 

 

21 октомври 2023 г. (събота)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 037 192 38 

Passcode: oNxNc2 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 10:00 до 10:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 393 693 344 100 

Passcode: Dry5CX 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 12:00 до 12:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 333 937 853 834 

Passcode: JJjYSC 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 16:00 до 16:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 373 658 124 13 

Passcode: bcPdPa 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 381 443 486 722 

Passcode: tSaqVH 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 315 301 573 022 

Passcode: 4wopM2 

 

22 октомври 2023 г. (неделя)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 953 275 341 

Passcode: 8mZvAP 

 

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 394 833 126 023 

Passcode: 6mGzR8 

 

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 304 252 57 

Passcode: JdAVzD 

 

23 октомври 2023 г. (понеделник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 387 219 525 726 

Passcode: YVfMiz 

 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 324 395 024 057 

Passcode: ZSn6Tm 

 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 390 211 947 905 

Passcode: PLbw9d 

 

24 октомври 2023 г. (вторник)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 367 724 912 894 

Passcode: Snu54Q 

 

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 321 921 910 724 

Passcode: DFT7qQ 

 

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 351 220 102 507 

Passcode: NP4QmD 

 

25 октомври 2023 г. (сряда)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 322 663 598 199 

Passcode: SX3fg2 

 

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 17:00 до 17:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 352 277 023 399 

Passcode: XnXaMb 

 

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 361 394 876 839 

Passcode: CXPeBE 

 

26 октомври 2023 г. (четвъртък)

от 19:00 до 19:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 341 739 232 635 

Passcode: 6zPWJp 

 

17.10.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

Регистрацията за участие на представители на партии и коалиции в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. е уредена съгласно Решение №2664-МИ/13.10.2023г. на ЦИК.

Всяка партия или коалиция изготвя списък - на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Той се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът - Приложение към Решение № 2664-МИ от 13.10.2023 г. на ЦИК може да изтеглите от тук.

Общият брой на упълномощените представители на партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет не може да надвишава броя на избирателните секции в съответния изборен район.

Списъкът  се подписва и предава до 17.00 ч. на 28 октомври 2023 г. включително на Общинска избирателна комисия - Свиленград  от представляващия партията или коалицията,  или от изрично упълномощени от тях лица.

Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Електронният списък на упълномощените представители в EXCEL формат може да изтеглите от тук.

Представителите се легитимират с пълномощно от представляващия съответната партия, коалиция или упълномощено от него лице.

16.10.2023

СЕКЦИИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

          Съгласно писмо на Община Свиленград до ОИК-Свиленград, с рег.индекс И-5999/ 16.10.2023г. и Заповед № 2141 от 16.10.2023г. на Кмета на община Свиленград, СЕ ОПРЕДЕЛЯТ СЕКЦИИ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, както следва:  Секции № 14, 15,16,17, 18, 19 и 20 на  адрес: гр. Свиленград, ул. „Отец Паисий“ № 28 /СУ „Д-р Петър Берон“/ и Секция № 2 на адрес: гр.Свиленград, ул.“Генерал Струков“ № 15.

         Избирателите с увреждания могат да заявяват необходимост от осигуряване на транспорт за придвижване и гласуване в деня на изборите на тел.: 0379/74314; 0886/000719.

 

Председател ОИК – Свиленград

Мариян Дервенков

 

15.10.2023

Съобщение

            Общинска избирателна комисия –Свиленград уведомява политическите партии, коалиции и инициативни комитети, участващи в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г., че застъпниците се регистрират  в ОИК-Свиленград  по реда на Решение №2594-МИ от 04.10.2023 г. на ЦИК чрез заявление за регистрация на застъпници по образец (Приложение №72-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. Към заявлението задължително се прилага списък на лицата-на хартиен носител и на технически носител, както и декларация от лицата (Приложение №74-МИ от изборните книжа). Заместващите застъпници се регистрират чрез предложение по образец (Приложение №73-МИ от изборните книжа), подадено до 17:00 ч. на 28 октомври 2023 г. 

          В изборния ден застъпниците са длъжни да носят отличителния знак, утвърден с Решение №2173-МИ от 1 септември 2023 г на ЦИК.

 

ВАЖНО! Застъпникът не може да бъде кандидат, наблюдател, представител на партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет, член на избирателна комисия, член на инициативен комитет, анкетьор, лице за поддръжка на техническо устройство за машинно гласуване или да участва в изборите в друго подобно качество. Застъпникът не може да бъде придружител.

15.10.2023

Съобщение

         Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г., Общинска избирателна комисия-Свиленград  уведомява всички заинтересовани, че с Решение №78-МИ от 11.10.2023г. е одобрен долуизложения график за обучение на СИК в община Свиленград:

 

       -21.10.2023г. (събота) от 10,00 часа - СИК с номера от № 028 до № 043;

       -21.10.2023г. (събота) от 14,30 часа - СИК с номера от № 001 до № 010;

       -22.10.2023г. (неделя) от 10,00 часа - СИК с номера от № 011 до № 027;

 

 

                                                           Председател: ………………………….……………

                                                                                      Мариян Дервенков

15.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 15.10.2023 г. от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТНИ ОБРАЗЦИ НА БЮЛЕТИНИ ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 октомври 2023 г.

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и протоколно решение от 10.10.2023 г. на ЦИК, ОИК - Свиленград публикува одобрените за община Свиленград предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

  

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД                    
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ СВИЛЕНГРАД  
КМЕТ НА КМЕТСТВО ГЕНЕРАЛОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ДИМИТРОВЧЕ
КМЕТ НА КМЕТСТВО КАПИТАН АНДРЕЕВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЛЕВКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕЗЕК
КМЕТ НА КМЕТСТВО МЛАДИНОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МОМКОВО
КМЕТ НА КМЕТСТВО МУСТРАК
КМЕТ НА КМЕТСТВО ПЪСТРОГОР
КМЕТ НА КМЕТСТВО РАЙКОВА МОГИЛА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СИВА РЕКА
КМЕТ НА КМЕТСТВО СЛАДУН
КМЕТ НА КМЕТСТВО СТУДЕНА
КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНОДЪБ

 

11.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 11.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

04.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 04.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

03.10.2023

Съобщение

       Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 03.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

02.10.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 02.10.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

28.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 28.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала (Залата на ОИК-Свиленград).

26.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 26.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

25.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 25.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

24.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 24 .09.2023 г. от 17.00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

22.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 22 .09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

21.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 21.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

20.09.2023

Съобщение

Общинска избирателна комисия – Свиленград уведомява обществеността , че с Решение № 2469-МИ от 19 септември 2023 г. са приети  условията и реда за провеждане на предизборна агитация в изборите за общинските съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

         Съгласно същото решение на ЦИК:

І. Общи правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания

 1. Предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се открива на 29 септември 2023 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 27 октомври 2023 г. В случаите на втори тур на територията на дадена община, район или кметство предизборната кампания започва веднага след определяне на кандидатите и датата за провеждане на втория тур от ОИК и приключва в 24.00 часа на деня преди предизборния ден.
 2. Предизборната кампания се води на български език.
 3. Гражданите, партиите, коалициите, местните коалиции, инициативните комитети, кандидатите и застъпниците имат свобода на изразяване и на предизборна агитация в устна и писмена форма на предизборни събрания, както и чрез доставчиците на медийни услуги.
 4. Кандидатите за общински съветници и за кметове и партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, имат право на еднакъв достъп до източниците на информация, която им е необходима за целите на предизборната кампания.
 5. Предизборните събрания са публични. За реда при провеждането им отговарят организаторите и органите на Министерството на вътрешните работи. Събранията се организират съгласно Закона за събранията, митингите и манифестациите.

При произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи не се прилага.

 1. „Предизборна агитация“ по смисъла на § 1, т. 17 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Изборния кодекс (ИК) е призив за подкрепа или за неподкрепа на кандидат, партия, коалиция, местна коалиция или инициативен комитет при участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. Наименованието и символите на партия и коалиция, поставени върху предмети, в които не се съдържа призив за подкрепа, не се смятат за агитация по смисъла на кодекса.
 2. „Медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 15 от ДР на ИК е създаването и разпространението на информация и съдържание, предназначени за значителна част от аудиторията и с ясно въздействие върху нея, независимо от средствата и технологията, използвани за предаването им. Медийни услуги са:

а) печатните медии – вестници, списания и други периодични издания;

б) медиите, разпространявани чрез електронни съобщителни мрежи, като:

аа) обществените и търговските електронни медии – лицензираните или регистрираните обществени или търговски доставчици на аудио-визуални медийни услуги или радиоуслуги;

бб) онлайн новинарските услуги – електронните издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания.

 1. Не са медийни услуги социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни) и личните блогове.
 2. „Доставчик на медийна услуга“ по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ИК е физическо лице – едноличен търговец, или юридическо лице, което носи редакционна отговорност за избора на съдържанието на медийната услуга и определя начина, по който тя е организирана. Редакционна отговорност е упражняването на ефективен контрол върху съдържанието, програмните схеми и каталога на предоставяните услуги.
 3. Доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в това число и за безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
 4. Информацията по т. 10, обявявана от доставчиците на електронните медии, съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) програмата, по която ще се излъчват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

 1. Информацията по т. 10, обявявана от печатните медии (вестници, списания и други периодични издания) и онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), съдържа данни за:

а) партията, коалицията, местната коалиция или инициативния комитет;

б) предмета на договора;

в) срока на договора;

г) печатните медии и онлайн новинарските услуги, в които ще се разпространяват договорените форми;

д) общата стойност в лева без ДДС за възмездните договори.

 1. Информацията по т. 11 и 12 се публикува на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги в тридневен срок от подписването на съответния договор и се премахва не по-рано от обявяване на резултатите от изборите.
 2. При излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания доставчиците на медийни услуги ги отделят чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.
 3. Забранява се:

15.1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

15.2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

15.3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

15.4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави;

15.5. използването на агитационни материали, които накърняват честта и доброто име на кандидатите;

15.6. използването на агитационни материали, съдържащи герба и/или знамето на Република България и/или на чужда държава, както и религиозни знаци или изображения;

15.7. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

15.8. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

15.9. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

15.10. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

15.11. предизборна агитация от служители на вероизповеданията. Не се счита за агитация извършването на религиозни обреди;

15.12. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

15.13. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

 

ІІ. Специални правила относно агитационните материали

 1. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, обръщения и други агитационни материали.
 2. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.
 3. Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле. В аудио- и аудио-визуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание.
 4. Агитационните материали се поставят на определени от кмета на общината/района/кметството места.

Заповедта на кмета се оповестява публично и се изпраща на общинската избирателна комисия.

 1. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.
 2. Извън времето за провеждане на предизборната кампания до нейното начало на 29 септември 2023 г. се забранява поставянето на предизборни агитационни материали. Сигналите за така поставените предизборни агитационни материали се подават до областния управител, съответно кмета на общината, района или кметството.

Заповедта за премахване на предизборните агитационни материали се издава незабавно от областния управител, съответно от кмета на общината, района или кметството и се връчва на лицето, в чиято полза е материалът.

В случай че лицето, в чиято полза е предизборният агитационен материал, не го отстрани в тридневен срок от издаването на заповедта, материалът се премахва от областния управител, кмета на съответната община, район или кметство, като при необходимост може да се поиска съдействие от органите на Министерството на вътрешните работи.

 1. В правомощията на общинските избирателни комисии (ОИК) е да се произнасят по жалби за неправилно поставени агитационни материали по време на предизборната кампания. По решение на ОИК кметът на общината, района или кметството или кметският наместник премахва или изземва поставените и разпространени в нарушение агитационни материали. При необходимост премахването и изземването става със съдействие на органите на Министерството на вътрешните работи.

В изборния ден премахването и изземването на такива материали може да става и по решение на секционните избирателни комисии.

 1. Когато през изборния ден и до края на гласуването секционната избирателна комисия установи наличие на агитационни материали, поставени в изборните помещения или на разстояние по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, тя незабавно ги отстранява.

При необходимост отстраняването на тези агитационни материали се извършва със съдействието на кмета или кметския наместник и на органите на Министерството на вътрешните работи по решение на секционните избирателни комисии.

 1. По решение на Централната избирателна комисия (ЦИК) се премахват или изземват поставените и разпространени в нарушение агитационни материали, когато засягат територията на повече от една община или които се отнасят за повече от една община. Премахването и изземването се извършват по заповед на съответния областен управител и при необходимост със съдействието на органите на Министерството на вътрешните работи.
 2. В срок до 7 дни след изборния ден, а когато на територията на съответната община се провежда втори тур – в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети премахват поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

 

ІІІ. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от доставчиците на печатните медии и онлайн новинарски услуги

 1. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги предоставят едни и същи условия и цени на всички партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, регистрирали кандидати, които обявяват на интернет страницата си до 18 септември 2023 г. (не по-късно от 40 дни преди изборния ден) и се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания. Заплащането на медийните услуги се извършва предварително.
 2. Доставчик на печатна медия (вестници, списания, други периодични издания) или онлайн новинарски услуги (електронни издания на вестници, списания, информационни агенции и други електронни издания), публикувал материал, накърняващ правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партия, коалиция или инициативен комитет, или засягащ държавни или местни органи, е длъжен незабавно след получаването на отговор да го публикува. Публикуването на отговора става на същото място, със същия размер, вид и формат шрифт и без коментар.

Отговорът се публикува безплатно до обема на материала, на който отговаря.

 1. Доставчиците на печатните медии и онлайн новинарските услуги могат да отразяват и безплатно предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

ІV. Специални правила относно отразяване на предизборната кампания от обществените и търговските електронни медии

 1. Българската национална телевизия (БНТ) и Българското национално радио (БНР) отразяват обективно и справедливо проявите на кандидатите, партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, при зачитане на тяхната равнопоставеност и значимост въз основа на правила, приети от ЦИК с нарочно решение.
 2. Генералните директори на БНТ и на БНР, въз основа на правилата по т. 29 предлагат на упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, споразумение за формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите.

Споразуменията се одобряват от ЦИК не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден) и се изпраща незабавно на Сметната палата.

 1. Предизборната кампания се отразява в програмите на БНТ и БНР под формата на клипове, диспути и други форми в определено за тази цел време.
 2. Не се разрешава използването на програмите на БНТ и БНР за целите на предизборната кампания извън определеното за тази цел време.

В изборните предавания на БНТ и БНР се забранява използването на търговска реклама, както и участието на кандидати и представители на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в излъчвани търговски реклами.

 1. Редът за представяне на кандидатите на регистрираните в ЦИК партии и коалиции, в различните форми на предизборната кампания, се определя от ЦИК чрез жребий не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден).

Жребият се провежда в присъствие на упълномощени представители на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК и на представители на БНТ и БНР.

Централната избирателна комисия обявява определения ред не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден).

 1. Предизборната кампания в програмите на БНТ и БНР се открива и закрива с клипове на партиите, коалициите и инициативните комитети с продължителност до 40 секунди, които се излъчват безплатно.
 2. Времето на излъчване на клиповете се определя по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК.
 3. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят на партиите и коалициите регистрирани в ЦИК, регистрирали кандидати, телевизионно и радиовреме за безплатни диспути по предварително съгласувани теми с времетраене общо не по-малко от 240 минути.

Редът за участие в диспутите се определя в споразумението по т. 30. Времето на участниците се разпределя поравно.

 1. Предизборните предавания по БНТ и БНР и техните регионални центрове се заплащат от партиите, коалициите и инициативните комитети по тарифа, приета от Министерския съвет, не по-късно от 40 дни преди изборния ден (18 септември 2023 г.). Заплащането се извършва преди излъчване на предаването.

Тарифата, приета от Министерския съвет, се изпраща незабавно на Сметната палата и на ЦИК.

 1. Предаванията на регионалните телевизионни центрове и програмите на регионалните радиоцентрове се използват от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, в периода на предизборните излъчвания по реда, предвиден за БНТ и БНР.
 2. Българската национална телевизия и Българското национално радио предоставят общо не по-малко от 60 минути радио- и телевизионно време в програмите, съответно в предаванията на регионалните радио- и телевизионни центрове, за безплатни диспути между представителите на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати.
 3. Редът за участие в диспутите се определя чрез жребий от общинските избирателни комисии по седалището на съответния радио- и телевизионен център не по-късно от 27 септември 2023 г. (31 дни преди изборния ден). При непроведен жребий в ОИК се използва поредността на партиите и коалициите в БНТ и БНР. Местните коалиции и инициативните комитети се подреждат последни според времето на регистрацията им в ОИК.

Формите, темите на предизборната кампания, форматите и екипите се определят от ръководителите на регионалните радио- и телевизионни центрове и упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или в споразумението по т. 30.

 1. Във времето на предизборната кампания може да се използват и платени форми с цел популяризация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и агитация към гласуване за техните кандидати.
 2. Времетраенето на платените форми, времето и броят на тяхното излъчване се определят по споразумение между генералния директор на БНТ, съответно на БНР, и упълномощени представители на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 3. Аудио- и аудио-визуалните материали, включени в платените форми, се предоставят от упълномощени представители на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, или се изработват от екипи на БНТ и БНР при едни и същи условия и цени, определени от техните ръководства.

Условията и цените се изпращат незабавно на Сметната палата и на Централната избирателна комисия.

 1. Във връзка с предизборната кампания електронните медии, с изключение на БНТ и БНР и техните регионални центрове, могат да използват платени и безплатни форми на отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати за изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. Времето, предоставено от медиите за платени форми на отразяване на предизборната кампания, не се включва в ограничението по чл. 89, ал. 1 от Закона за радиото и телевизията.
 2. Търговските електронни медии могат да предоставят време за платено отразяване на предизборната кампания на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидати, при едни и същи условия и цени. Цените не могат да надвишават средните пазарни цени за реклама през последните 6 месеца преди началото на предизборната кампания.

Условията и редът за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания, както и тарифите се обявяват на интернет страницата на съответната медия не по-късно от 18 септември 2023 г. (40 дни преди изборния ден). Заплащането се извършва предварително.

 1. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии се изпращат на Сметната палата, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 2. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с национален обхват се предоставят на Централната избирателна комисия, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 3. Условията, редът и тарифите на търговските електронни медии с регионален и местен обхват се предоставят на общинските избирателни комисии, не по-късно от 29 септември 2023 г. (откриване на предизборната кампания).
 4. Когато е излъчено предаване, накърняващо правата и доброто име на кандидат или на лице, което представлява партията, коалицията или инициативния комитет, то има право на отговор при условията на чл. 18 от Закона за радиото и телевизията. Искането до съответния радио- или телевизионен оператор може да се направи в срок до 24 часа след излъчване на предаването. Отговорът се излъчва без коментар.
 5. Забранява се в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция, местна коалиция и инициативен комитет или кандидат.
 6. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети – чрез лицата, които ги представляват, или чрез упълномощени от тях лица могат да подадат жалба в срок до 24 часа след излъчване на съответното предаване.
 7. Жалбата се подава до:

52.1. Централната избирателна комисия за доставчик с лицензия или регистрация с национален обхват.

52.2. Общинската избирателна комисия по седалището на доставчика, когато доставчикът има лицензия или регистрация с регионален или местен обхват.

52.3. Когато жалбата е подадена до комисия, която не е компетентна, тя незабавно я изпраща на компетентната комисия, като уведомява жалбоподателя.

 1. Компетентната избирателна комисия разглежда жалбата в срок до 24 часа от получаването й, а в изборния ден незабавно, и постановява решение.
 2. При нарушаване на реда за провеждане на предизборната кампания от доставчиците на медийни услуги компетентната избирателна комисия може да предприема действия срещу нарушителите и по своя инициатива.
 3. Решението на ОИК може да се оспорва пред ЦИК в срок до 24 часа от обявяването му.
 4. Централната избирателна комисия разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до 24 часа от получаването й.
 5. Решението на ОИК, потвърдено с решение на ЦИК, подлежи на обжалване по реда на чл. 98, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс пред тричленен състав на административния съд по местонахождение на съответната ОИК. При обжалване на решенията на ОИК пред съответния административен съд се прилага чл. 58 ИК.
 6. В останалите случаи решението на ЦИК се обжалва в тридневен срок пред Върховния административен съд.

 

Председател ОИК – Свиленград

Мариян Дервенков

19.09.2023

Съобщение

          Уведомяваме Ви, че от 19.09 до 26.09 (до 17:00 часа) ОИК Свиленград приема документи за регистрация на кандидатски листи от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативни комитети, които вече са получили регистрация за участие в изборите на 29 октомври 2023 година на територията на община Свиленград.

         При подаване на документите за регистрация на общински съветници и кметове на кметства, партиите, коалициите и местните коалиции, следва да се ползват следните файлове за предоставяне данните за  кандидатите в структуриран електронен вид, съгласно изискванията на Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК, както и Решение №11-МИ от 11.09.2023г. на ОИК Свиленград.

       Съгласно Решение № 2122-МИ от 29.08.2023 г. на ЦИК регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

 1. предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/ адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район/кметство се подава отделно предложение. За изборите за кметове на райони/кметства се подава едно общо предложение, като се вписват районите/кметствата;
 2. предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес или адрес на пребиваване на кандидата (Приложение № 53-МИ от изборните книжа); предложението се подписва от лицето, представляващо инициативния комитет;
 3. заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет и че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК (Приложение № 54-МИ от изборните книжа);
 4. кандидатът за общински съветник  –  гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз, който не е български гражданин, представя  декларация по образец (Приложение № 55-МИ от изборните книжа), в която декларира:

а) гражданство и адрес на пребиваване в съответното населено място;

б) че не е поставен под запрещение;

в) данните от личната карта или паспорта и личен номер;

           Кандидатът представя удостоверение от компетентните органи на държавата – членка на ЕС, на която е гражданин, че не е лишен от правото да бъде избиран и че на тези органи не им е известно да съществува такова лишаване от права. В случай че кандидатът не може да представи удостоверението, декларира, че не е лишен от право да бъде избиран в държавата членка, на която е гражданин.

 1. пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

           Общинската избирателна комисия проверява и отбелязва данните от личната карта или личния паспорт за страната на кандидата, единния граждански номер (личния номер), постоянния и настоящия адрес (адрес на пребиваване) и датата на адресната регистрация.

 1. Приложение №1 общински съветници;
 2. Приложение №2 кметове на кметства;

 

Председател на ОИК Свиленград

Мариян Дервенков

18.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 18 .09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала ( Залата на ОИК-Свиленград).

17.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 17.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала.

16.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 16.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул.България №32, етаж 2, заседателна зала.

15.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 15.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, бул."България" 32, етаж 2, заседателна зала.

14.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 14.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

12.09.2023

Съобщение

  Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 12.09.2023 г. от 17.30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

10.09.2023

Съобщение

      Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 11. 09. 2023 г. от 17. 30 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

09.09.2023

Съобщение

Заседанието на Общинска избирателна комисия – Свиленград е насрочено на 09. 09. 2023 г. от 13. 00 часа в сградата на Общинска администрация – Свиленград, етаж 2, заседателна зала.

още съобщения

Календар

Решения

 • № 142-МИ / 06.11.2023

  относно: Съхранение на печат и документация на ОИК-Свиленград

 • № 141-МИ / 06.11.2023

  относно: Определяне на членове на ОИК-Свиленград, които да предадат на „Информационно обслужване“ АД устройствата за виденаблюдениe и видеозаснемане

 • № 140-МИ / 03.11.2023

  относно: Решение по сигнал вх.№1/03.11.2023, 15,23 часа от лице наименовано Atanas Byulbyulev [email protected]

всички решения