№ 204-МИ / 07.07.2023

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

№ 203-МИ / 02.03.2022

ОТНОСНО : Избор на общински съветник

№ 202-МИ / 02.03.2022

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

№ 201-МИ / 02.08.2021

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

№ 200-МИ / 03.12.2020

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

№ 199-МИ / 06.11.2019

ОТНОСНО : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на кметство с. Капитан Андреево

№ 198-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Вземане на решение за приключване на изборния ден.

№ 197-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство с. Капитан Андреево

№ 196-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : преписка №1602/2019 г. на РП – Свиленград, приключила с Постановление за отказ да се образува наказателно производство и изпратена до ОИК – Свиленград, с оглед преценка дали е налице нарушение по смисъла на чл. 470 – чл. 495 от ИК.

№ 195 -МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна на състава на СИК, предложена от ПП „ВМРО-БНД”

№ 194-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на решение №187-МИ от 28.10.2019г. за избиране на кмет на кметство с.Студена

№ 193-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на решение №186-МИ от 28.10.2019г. за избиране на кмет на кметство с.Левка

№ 192-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на решение №185-МИ от 28.10.2019г. за избиране на кмет на кметство с.Момково

№ 191-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на решение №184-МИ от 28.10.2019г. за избиране на кмет на община

№ 190-МИ / 31.10.2019

ОТНОСНО : Допълване на решение №183-МИ от 28.10.2019г. за избиране на общински съветници

№ 189-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Приемане на решение за утвърждаване на графичния файл с образец на бюлетината за кмет на кметство с.Капитан Андреево за втори тур на местните избори на територията на община Свиленград.

№ 188-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Определяне и упълномощаване на представител на ОИК – Свиленград да подписва и подпечатва с печата на ОИК–Свиленград протоколи и разпечатки от „ИО” АД, както и определяне и упълномощаване на членове на ОИК – Свиленград за предаване на изборните книжа и материали в ЦИК.

№ 187-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство

№ 186-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство

№ 185-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Избиране на кмет на кметство

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.07.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения