Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 197-МИ
Свиленград, 03.11.2019

ОТНОСНО: Избиране на кмет на кметство с. Капитан Андреево

Общинската избирателна комисия на основание член 452 от ИК, и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство с.Капитан Андреево, община Свиленград, област Хасково

МИЛЕН БОРИСОВ МИЛУШЕВ

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН :..., издигнат от ПП ГЕРБ

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет)

 

получил 264 действителни гласове.

  

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

...............................................................НЯМА............................................................................

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Веса Стефанова Ходжева

.................................................................

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Весела Руменова Грудева

.....................................................................

 ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Христова Димитрова

................................................................

СЕКРЕТАР: Милена Николова Николова-Славова

.....................................................................

ЧЛЕНОВЕ:

 

1. Донка Георгиева Зафирова

..................................................................

2. Християн Йотов Христов

....................................................................

3. Ива Тодорова Димитрова-Михайлова

..................................................................

4. Живка Любенова Георгиева

....................................................................

5. Атанас Василев Атанасов

................................................................

6. Димитър Георгиев Митев

.....................................................................

7. Златомира Анастасова Гилева

.................................................................

8. Марина Господинова Вълканова

.....................................................................

9.Мариана Николова Димитрова

.................................................................

 

 

 


 

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд-Хасково в 7-дневен срок от обявяване му.

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

* Публикувано на 03.11.2019 в 21:59 часа

Календар

Решения

  • № 204-МИ / 07.07.2023

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения