Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Свиленград, 06.11.2019

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на кметство с. Капитан Андреево

След представяне и приемане в общинската избирателна комисия на протокола за избор на кмет на кметство с. Капитан Андреево, община Свиленград, на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.4, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протокола на СИК, Общинска избирателна комисия Свиленград. 

РЕШИ:

1.ПРЕКРАТЯВА пълномощията на  Милен Борисов Милушев с ЕГН …………..избран за общински съветник от листата на Партия „ГЕРБ“ с решение № 183-МИ от 28.10.2019г., поради избирането му за кмет на кметство с. Капитан Андреево с решение № 197-МИ от 03.11.2019 год.

  Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Административен съд Хасково в седемдневен срок от обявяването му.

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

4. ...........................................

7. .....................................

2.....................................

5. ...........................................

8. .....................................

3.....................................

6. ............................................

9. .....................................

 

 

 

 

 

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

* Публикувано на 07.11.2019 в 14:05 часа

Календар

Решения

  • № 203-МИ / 02.03.2022

    относно: Избор на общински съветник

  • № 202-МИ / 02.03.2022

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

  • № 201-МИ / 02.08.2021

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

всички решения