Общинска избирателна комисия Свиленград


РЕШЕНИЕ
№ 183-МИ
Свиленград, 28.10.2019

ОТНОСНО: Избиране на общински съветници

Брой мандати за общински съветници:

     Двадесет и един                                            21

            /с думи/                                             / с цифри/                 

На основание член 453 и чл.454 от ИК, и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

РЕШИ:

 

 1. Общинската избирателна квота е:

 четиристотин тридесет и девет гласове -439 гласове

                            /с думи/                                      / с цифри/

 

 1. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на партии, коалиции и местни коалиции, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота както следва:

Кандидатът н а ПП ГЕРБ Жельо Димитров Станков  е избран за кмет.

Кандидатът на ПП ГЕРБ Милен Борисов Милушев заема мястото в общинския съвет.

Кандидатите Жельо Димитров Станков  , Трифон Емилиянов Трифонов и Таня Желева Желева отпадат от кандидатските листи на партиите понеже са избрани за кметове.

 

№ в бюлетината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

Брой мандати

Двадесет и един           21

/с думи/                    /с цифри/

1.

ПП ГЕРБ

Седемнадесет                             17

2.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Четири                                          4

 

 1. Обявява разпределението на заявените предпочитания /преференции/ за отделните кандидати по кандидатски листи на партии коалициите и местните коалиции, получили мандати, както следва:

№ в бюлетината

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в подреждането

Собствено име

Бащино име

Фамилно име

№ на списъка

Брой предпочитания

3

СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ (СДП)

1

Генчо

Динев

Генчев

А

20

2

Златина

Милкова

Михайлова

А

15

3

Христо

Тодоров

Христов

А

8

4

Огнян

Бориславов

Фотев

Б

0

5

Христо

Сотиров

Деспов

Б

2

6

Диана

Димитрова

Стефанова-Керезова

Б

2

7

Анка

Атанасова

Косева

Б

1

8

Недялко

Русинов

Русинов

Б

1

4

ПП АТАКА

1

Панайот

Иванов

Панайотов

А

84

2

Димитър

Ангелов

Харишев

А

25

3

Трифон

Христова

Тодоров

А

20

4

Цвета

Тодорова

Георгиева

А

11

5

Димитър

Валентинов

Делчев

Б

8

6

Здравко

Георгиев

Димитров

Б

8

8

НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ

1

Кичка

Русева

Йовчева

А

51

2

Татяна

Борисова

Бакърджиева

А

4

21

ПП Съюз на свободните демократи

1

Живко

Йорданов

Желев

А

179

2

Михаил

Атанасов

Милчев

А

54

3

Милко

Петров

Михайлов

А

23

4

Цветана

Ангелова

Софронова

Б

13

5

Радка

Димитрова

Грозева

Б

12

6

Георги

Стефанов

Ньотев

Б

4

7

Анелия

Христова

Дякова

Б

2

8

Михаил

Ангелов

Стоянов

Б

1

9

Румен

Асенов

Руменов

Б

2

10

Стамо

Николов

Стамов

Б

0

27

коалиция Ние, Гражданите

1

Тодор

Димитров

Стамболиев

А

35

2

Вълю

Тодев

Василев

А

5

3

Анастас

Ламбов

Арнаудов

А

5

4

Веселин

Георгиев

Колев

Б

1

5

Николина

Йорданова

Паунова

Б

0

6

Станислава

Иванова

Шивикова

Б

0

 

 

 

 

 

 

30

ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ

1

Любомир

Николаев

Апостолов

А

106

2

Владимир

Радков

Бъчваров

А

54

3

Наталия

Стойчева

Георгиева

А

22

4

Атанас

Митков

Димитров

А

20

5

Стоян

Петров

Стоянов

Б

9

6

Мария

Анастасова

Анастасова

Б

5

7

Пламена

Георгиева

Георгиева

Б

13

8

София

Христова

Трифонова

Б

2

9

Латинка

Христова

Карапеева

Б

7

34

ПП ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1

Живко

Георгиев

Проданов

А

167

2

Цветелина

Атанасова

Атанасова

А

125

3

Ивелина

Стоянова

Атанасова

Б

22

4

Катя

Димитрова

Вениаминова

Б

12

5

Георги

Скулев

Димитров

Б

21

6

Филип

Георгиев

Манафъков

Б

7

7

Петър

Димитров

Марков

Б

9

8

Янка

Милева

Апостолова

Б

3

9

Иван

Русев

Александров

Б

2

10

Марин

Митев

Виделов

Б

6

43

ПП ГЕРБ

1

Мариян

Дойчев

Кръстев

А

###

2

Анелия

Георгиева

Георгиева

А

511

3

Георги

Добрев

Еленков

А

473

4

Даниела

Кирилова

Георгиева

А

433

5

Мартин

Славчев

Айвазов

Б

49

6

Николай

Атанасов

Михайлов

Б

360

7

Росица

Христова

Димова

Б

286

8

Мариела

Андонова

Софронова

Б

270

9

Таня

Георгиева

Коларова-Великова

Б

320

10

Атанаска

Николова

Михайлова

Б

273

11

Стела

Михайлова

Дякова

Б

332

12

Тодорка

Чанкова

Хърсева

Б

337

13

Диана

Панайотова

Стоянова

Б

90

14

Росица

Иванова

Иванова

Б

344

15

Веска

Тончева

Димитрова

Б

9

16

Соня

Желязкова

Славова

Б

29

17

Жельо

Димитров

Станков

Б

12

18

Милен

Борисов

Милушев

Б

5

19

Трифон

Емилиянов

Трифонов

Б

16

20

Таня

Желева

Желева

Б

19

55

Движение за права и свободи – ДПС

1

Михаил

Панайотов

Калайджиев

А

124

2

Атанас

Георгиев

Кърчев

А

92

3

Никола

Петров

Наков

А

41

4

Вася

Атанасова

Апостолова

Б

11

5

Минка

Иванова

Димитрова

Б

18

6

Милен

Демирев

Челебиев

Б

14

7

Христина

Иванова

Христова

Б

3

8

Милко

Грозев

Михайлов

Б

2

56

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1

Георги

Вангелов

Илиев

А

533

2

Стамо

Димитров

Димитров

А

133

3

Диана

Христова

Василева

А

104

4

Христо

Веселинов

Коларов

Б

76

5

Костадин

Георгиев

Кундурджиев

Б

80

6

Василка

Георгиева

Вангелова

Б

84

7

Георги

Апостолов

Бекяров

Б

24

8

Ярослав

Димитров

Грозев

Б

35

9

Даниела

Тодорова

Ходжева

Б

37

10

Анастасия

Георгиева

Димитрова

Б

24

11

Милена

Тонева

Маргичева

Б

13

12

Златомир

Димитров

Костадинов

Б

77

13

Мартин

Лозков

Димов

Б

40

14

Надежда

Иванова

Янакиева

Б

13

15

Надка

Николова

Щегрова

Б

15

16

Стоянка

Стефанова

Вангелова

Б

22

17

Коста

Василев

Костадинов

Б

8

18

Цветана

Дойчева

Филипова

Б

11

19

Петко

Николов

Пачов

Б

1

20

Стефка

Радева

Костадинова

Б

2

21

Костадин

Ангелов

Петров

Б

4

59

РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ

1

Христо

Ганчев

Минков

А

207

2

Красимира

Добрева

Цингова

А

43

3

Соня

Георгиева

Апостолова

Б

26

4

Васко

Димитров

Василев

Б

27

5

Живка

Господинова

Колева

Б

16

6

Ангел

Димитров

Ангелов

Б

16

7

Димитър

Димитров

Делибозов

Б

29

8

Павел

Димитров

Костадинов

Б

8

9

Петър

Василев

Грозев

Б

26

10

Недялка

Милчева

Гълъбова

Б

5

11

Мария

Димитрова

Михалева

Б

17

12

Лилия

Василева

Петкова

Б

6

64

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ

1

Атанас

Димитров

Христонев

А

60

2

Ангел

Иванов

Кючуков

А

15

3

Дарина

Пламенова

Шишкова

А

13

66

„ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)

1

Георги

Димитров

Ганчев

А

153

2

Гочо

Ангелов

Сарафов

А

24

3

Весела

Иванова

Тошева

А

21

4

Антония

Костадинова

Александрова

Б

6

5

Светла

Христова

Скерлева

Б

4

6

Жанета

Георгиева

Павлова

Б

6

67

Местна коалиция Воля (Земеделски съюз АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)

1

Николина

Гълъбова

Пехливанова

А

152

2

Димитър

Маринов

Славов

А

101

3

Христина

Ангелова

Бойчева

А

69

4

Иван

Димитров

Караиванов

А

32

5

Николай

Иванов

Георгиев

Б

8

6

Жаклина

Атанасова

Георгиева

Б

5

7

Красимир

Николов

Димитров

Б

3

8

Гергана

Георгиева

Георгиева

Б

16

9

Силвия

Панайотова

Колева

Б

4

10

Христина

Маринова

Гочева

Б

7

11

Диян

Кръстев

Пасков

Б

12

 

 

 

 1. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

Имена на общинските съветници

Партия/Коалиция/Независим

ЕГН

1.

Анелия Георгиева Георгиева

ПП ГЕРБ

 

2.

 

Атанаска Николова Михайлова

ПП ГЕРБ

 

3.

Веска Тончева Димитрова

ПП ГЕРБ

 

4.

Георги Вангелов Илиев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

5.

Георги Добрев Еленков

ПП ГЕРБ

 

6.

Даниела Кирилова Георгиева

ПП ГЕРБ

 

7.

Диана Панайотова Стоянова

ПП ГЕРБ

 

8.

Диана Христова Василева

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

9.

Мариела Андонова Софронова

ПП ГЕРБ

 

10.

Мариян Дойчев Кръстев

ПП ГЕРБ

 

11.

Мартин Славчев Айвазов

ПП ГЕРБ

 

12.

Милен Борисов Милушев

ПП ГЕРБ

 

13.

Николай Атанасов Михайлов

ПП ГЕРБ

 

14.

Росица Иванова Иванова

ПП ГЕРБ

 

15.

Росица Христова Димова

ПП ГЕРБ

 

16.

Соня Желязкова Славова

ПП ГЕРБ

 

17.

Стамо Димитров Димитров

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

18.

Стела Михайлова Дякова

ПП ГЕРБ

 

19

Таня Георгиева Коларова-Великова

ПП ГЕРБ

 

20.

Тодорка Чанкова Хърсева

ПП ГЕРБ

 

21.

Христо Веселинов Коларов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

 

 

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

 

...............................................................НЯМА............................................................................

 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................................

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.....................................................................

 ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

.....................................................................

ЧЛЕНОВЕ:

 

1.

..................................................................

2.

....................................................................

3.

..................................................................

4.

....................................................................

5.

................................................................

6.

.....................................................................

7.

.................................................................

8.

.....................................................................

 

Председател: Веса Стефанова Ходжева

 

Зам. Председател: Весела Руменова Грудева

 

Зам.Председател: Мария Христова Димитрова

 

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

 

Член:Донка Георгиева Зафирова

 

Член: Християн Йотов Христов

 

Член: Ива Тодорова Димитрова-Михайлова

 

Член: Живка Любенова Георгиева

 

Член: Атанас Василев Атанасов

 

Член: Димитър Георгиев Митев

 

Член: Златомира Анастасова Гилева

 

Член: Марина Господинова Вълканова

 

Член: Мариана Николова Димитрова

 

Председател: Веса Стефанова Ходжева

Секретар: Милена Николова Николова-Славова

* Публикувано на 28.10.2019 в 13:28 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 201-МИ / 02.08.2021

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

 • № 200-МИ / 03.12.2020

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник

 • № 199-МИ / 06.11.2019

  относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради избирането му за кмет на кметство с. Капитан Андреево

всички решения